Volgens ons is de definitie van Duurzame Inzetbaarheid

"De mate waarin werkenden kunnen en willen blijven werken, al dan niet bij dezelfde werkgever/opdrachtgever tot aan de pensioenleeftijd.

Met het vermogen daar zelf de regie over te hebben en met een faciliterende organisatie als voorwaarde"

 

Deze definitie bevat de volgende thema's

Kunnen = belastbaarheid

Willen = actieve bereidheid/motivatie

Al dan niet dezelfde werkgever = employability (van werk naar werk)

Zelf de regie = eigenaarschap, persoonlijk leiderschap

Faciliterende organisatie = middelen, koers, dialoog

 

Bevordering van bovenstaande thema's wordt dan ook uitgebreid behandeld gedurende de RADI opleidingen.