Volgens ons is de definitie van Duurzame Inzetbaarheid

 "De mate waarin werkenden kunnen en willen blijven werken, al dan niet bij dezelfde werkgever/opdrachtgever tot aan de pensioengerechtigde leeftijd en met het vermogen daar zelf de regie over te hebben"

 

Deze definitie bevat de volgende thema's

Kunnen = belastbaarheid

Willen = actieve bereidheid/motivatie

Al dan niet dezelfde werkgever = employability (van werk naar werk)

Zelf de regie = eigenaarschap, persoonlijk leiderschap

 

Bevordering van bovenstaande thema's wordt dan ook uitgebreid behandeld gedurende de RADI opleidingen