Onze organisatie is een stichtingsvorm onder toezicht van een dagelijks en algemeen bestuur. De RADI Beroepsfederatie is de rechtsopvolger van NEFEB dat stond voor Nederlandse Federatie voor EB- adviseurs. Onze stichting is opgericht op 14 februari 2003 door Gary Damen en is met haar 16 jarige bestaan de oudste beroepsorganisatie in Nederland op het gebied van Employee Benefits, Duurzame Inzetbaarheid en/of inkomensverzekeringen.

 

Bestuursvoorzitter en strategie: Gary Damen,   06 23452907 of via info@radifederatie.nl

Vice Voorzitter Daniel Rijnbeek,   06 50692603

Bestuurslid vaktechniek inkomen: Daniel Classen,   06 29124334

Bestuurslid vaktechniek Sociale bedrijfskunde: Ton Cristianen,   06 39780956

Bestuurslid MKB RADI en intervisie: Ruud Houtzager,  06 31069907

Bestuurslid RADI Examens en Permanente educatie: Nick Gemke,  06 10159875

 

Bankrelatie: ABNAMRO NL78 ABNA 0407 4868 44

Accountant: ESJ Financial Engineering Oosterhout

Notaris: Merwestein Dordrecht, Mr Constantijn Papaioannou