RADI® staat voor Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

RADI® is een vastgelegde en beschermde merknaam en mag alleen gebruikt worden door RADI®federatie en gelieerde opleiders.

Een RADI® adviseur heeft een 10 maanden durende beroepsopleiding gevolgd (post bachelor) op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het examen dat een RADI® adviseur heeft afgelegd is gebaseerd op een echte businesscase. Naast een uitgebreid onderzoeks- en adviesrapport vindt ook een adviesgesprek plaats van 45 minuten met de examencommissie onder toezicht van de SKDI®. 

RADI® adviseurs worden opgeleid als echte "huisartsen", het eerste aanspreekpunt over alle vragen over werkende mensen in organisaties. RADI® adviseurs zijn uniek omdat ze als toekomstgericht bedrijfsadviseur acteren en daarmee een beter eerste aanspreekpunt zijn dan de traditionele accountant of assurantie intermediair.

De opleiding loopt langs alle thema’s op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en vitaliteit. Ze leren het juiste vertrekpunt in de organisatie te vinden waarbij zij vervolgens in staat zijn een strategisch advies te geven, gepaard gaande met een deugdelijke bedrijfseconomische onderbouwing.

 

Per 1 maart 2020 zijn er in Nederland 500 RADI® adviseurs en zijn er 120 in opleiding. 

Momenteel wordt de RADI opleiding verzorgd door NIDI bedrijfsopleidingen te Nieuwegein. Meer informatie kun je vinden op http://www.nidibedrijfsopleidingen.nl/opleidingen/

 

Normen en waarden:

Wij eisen van onze adviseurs dat zij zich gedragen als een integere business partner. Daarnaast willen wij dat onze adviseurs altijd gaan voor het beste advies. Hieronder verstaan wij dat invulling gegeven dient te worden aan de daadwerkelijke klantbehoefte. Naast de belofte die onze adviseurs doen toetsen wij ook op bewijs hiervan.

 

Op korte termijn vind je hier al onze 500 adviseurs 

De lijst wordt thans up to date gemaakt en op privacy gescreend

 

 

 

20191125 RADI HUISH REGL LEDEN
PDF – 93.3 KB 53 downloads
IKRADI
PDF – 214.0 KB 328 downloads

Permanente educatie eisen

RADI adviseurs dienen per 24 maanden minimaal 42 PE punten te behalen. indien die niet behaald worden volgt uitschrijving uit het register. Het bestuur kan hiervan afwijken als er sprake is van dringende redenen zoals ziekte of persoonlijke omstandigheden.

Per sessie wordt aanwezigheid gecontroleerd en dienen de adviseurs een handtekening te zetten. Het register wordt door de federatie bijgehouden maar staat onder toezicht van notaris Merwestein

( Mr. C. Papaioannou) te Dordrecht en de Stichting Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid (Voorzitter Rob Hunnego)

Het bijwonen van intervisie sessies (IKRADI) levert permanente educatie punten op

Aansluiting:

De termijn van lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is 3 maanden, voor 1 oktober derhalve.